Studie en naslagwerken

No. Schrijver Titel Uitgever blz staat prijs bestellen
413.22 Aalders, W. De apocalyptische Christus Groen 184 heel goed 5,00 bestellen
413.12 Aharon, Yohanan The Land of the Bible Westminster 479 goed 8,00 bestellen
413.10 Bacchiocchi, Samuele From Sabbath to Sunday University Press Rome 372 goed 6,00 bestellen
410.233 Barneveld, Jan van Om Sions wil niet zwijgen Zoeklicht 339 goed 5,50 bestellen
400.223 Batchelor, Mary De Bijbel gaat open Ark 171 heel goed 5,00 bestellen
410.490 Bavinck, J.H. En voort wentelen de eeuwen. Gedachten over de Openbaring aan Johannes Kok 319 heel goed 5,50 bestellen
410.524 Beek, A. van de De kring om de Messias Meinema 400 goed 7,00 bestellen
410.523 Boekhout, John Verantwoord Bijbelgebruik Telos 336 goed verkocht bestellen
412.84 Boer, C. den Op verkenning in het NT Vuurbaak 239 goed 4,00 bestellen
EC Bolkestein, Dr. M.H. De brieven van Petrus en Johannes (PNT) Callenbach 306 heel goed 6,50 bestellen
EC Brown, Colin The new international Dictionary of New Testament Theology Paternoster press 4delen heel goed 30,00 bestellen
413.08 Bruce, F.F. The New Testament Document, are they Reliable? Eerdmans 125 goed 2,50 bestellen
400.514 Bruggen, J. van Wie maakte de Bijbel? Kok 138 goed 4,00 bestellen
410.167 Bruggen, J. van Het lezen van de Bijbel Kok 174 goed 4,50 bestellen
412.88 Campen, M. van Kerk en Israel in gesprek Kok 175 goed 3,00 bestellen
410.525 Cunningham, Loren Waarom geen vrouwen Gideon 363 heel goed 6,00 bestellen
408.95 div auteurs Rondreis door de Bijbel ETA 143 heel goed 5,00 bestellen
412.86 Douma, J. Verantwoord handelen Berg 160 goed 3,00 bestellen
413.05 Edersheim, Alfred Jesus the Messiah Hendrickson 1109 goed 12,50 bestellen
412.93 Efraser, D/Campolo, T. Sociology through the eyes of faith Harper Collins 316 goed 4,00 bestellen
412.92 Erickson, Miljard Introducing Christian Doctrine Baker 423 goed 7,50 bestellen
413.04 Flusser, David Judaism and the origins of christianity Magnes Press 725 goed 15,00 bestellen
412.22 Foster, Richard Geld seks & macht Gideon 217 heel goed 5,50 bestellen
413.15 Garcia, Martinez/Woude, A.S. De rollen van de Dode Zee (1) Kok 441 goed 7,00 bestellen
413.16 Garcia, Martinez/Woude, A.S. De rollen van de Dode Zee (2) Kok 544 goed 7,00 bestellen
410.492 Geisler, Norman L. Waarom kwaad, als God bestaat? Zoeklicht 160 goed 4,00 bestellen
403.82 Goldschmeding, Gertjan Wat de Bijbel zegt over voorspoed Woord des levens 32 goed 1,00 bestellen
410.438 Hartingsveld, L. van Openbaring Kok 124 goed 4,50 bestellen
412.87 Hendricks, H Living by the Book Moody 348 goed 4,50 bestellen
412.89 Hill, A & Walton J. A Survey of the Old Testament Zondervan 461 goed 8,00 bestellen
400.307 Hoek, Jan Hoop op God; eschatologische verwachtingen Boekencentrum 306 goed 7,50 bestellen
410.060 Holwerda, D. Gespitst op het komende pinksterfeest Kok 153 heel goed 4,50 bestellen
10.402 Honich, Harry Profetie tussen wal en schip Zoeklicht 462 redelijk 5,50 bestellen
406.04 Huntington, William De bank des geloofs De Banier 9 als nieuw 7,50 bestellen
413.02 Keller, Werner The Bible as History Bantam Books 464 redelijk 3,50 bestellen
413.11 Maimonides, Moses The Guide for the Perplexed Dover Publiactions 414 goed 6,50 bestellen
400.508 Masters, Peter Een Boek als geen ander; de Bijbel begrijpen de Groot Goudriaan 175 heel goed 5,00 bestellen
412.91 McGinnigle, J. Divine Weather Highland Books 254 goed 4,00 bestellen
413.09 Neusner, Jacob Judaism Routledge 198 heel goed 5,00 bestellen
402.04 Nielsen, J.T. Het evangelie naar Mattheus II Callenbach 267 redelijk 4,50 bestellen
410.166 Pawson, David De weg naar de hel Opwekking 249 goed 5,00 bestellen
410.527 Pawson, David Natuurrampen; waarom staat God ze toe? Opwekking 181 heel goed 5,50 bestellen
414.31 Pawson, David Wanneer Jezus terug komt Opwekking 335 goed 5,00 bestellen
410.170 Plessis, Lemmer du De komst van Christus Aktuapers 430 goed 6,00 bestellen
409.73 Repko Bart Steen door de ruit Exchange 340 heel goed 5,00 bestellen
414.75 Reitsma, Bernhard Geen God dan de Here Kok 93 nieuw!! 4,00 bestellen
414.76 Romkes, A/Siebesma, P. Struikel blokken Boekencentrum 116 nieuw!! 5,00 bestellen
403.79 Smouter, Willem Herstelwerk Boekencentrum 152 goed 4,50 bestellen
410.546 Spoel, Ron van der Van kruis naar kroon Ark 55 heel goed 2,50 bestellen
413.06 Stern, David Mesianic Jewish Manifesto JNTP 275 goed 4,50 bestellen
410.435 Verbree, Adrian Over dopen Vuurbaak 140 heel goed 4,00 bestellen
410.579 Vreugdenhil, Tim Overstag; het evangelie volgens Petrus van Wijnen 176 goed 3,50 bestellen
413.03 Wilson, Marvin Our Father Abraham Eerdmans 374 redelijk 4,00 bestellen
413.01 Wiston, David Philo of Alexandria Paulist Press 425 goed 5,00 bestellen
410.225 De tempel van Jeruzalem NBG 152 goed 3,00 bestellen