Studie en naslagwerken

No. Schrijver Titel Uitgever blz staat prijs bestellen
413.22 Aalders, W. De apocalyptische Christus Groen 184 heel goed 5,00 bestellen
413.12 Aharon, Yohanan The Land of the Bible Westminster 479 goed 8,00 bestellen
413.10 Bacchiocchi, Samuele From Sabbath to Sunday University Press Rome 372 goed 6,00 bestellen
410.233 Barneveld, Jan van Om Sions wil niet zwijgen Zoeklicht 339 goed 5,50 bestellen
400.223 Batchelor, Mary De Bijbel gaat open Ark 171 heel goed 5,00 bestellen
410.594 Batten, Don ea Hoe bestaat het! 60 vragen over schepping, evolutie en de Bijbel De Banier 315 goed 5,50 bestellen
410.524 Beek, A. van de De kring om de Messias Meinema 400 goed 7,00 bestellen
419.40 Beek, Bram Toeval of schepping Kok 259 nieuw en ongelezen! 12,00 bestellen
10.429 Bevere, John Zo spreekt de Heer? Elia Stichting 194 goed 4,00 bestellen
EC Bijker, Tonneke Meer vreugde dan u denkt (Fillipenzen) Kok 118 heel goed 2,00 bestellen
420.054 Binnendijk, Henk De bergrede Kok 81 goed 2,50 bestellen
419.42 Blok, M.J.C. Al zou de vijgeboom niet bloeien Kok 84 nieuw en ongelezen! 5,00 bestellen
412.84 Boer, C. den Op verkenning in het NT Vuurbaak 239 goed 4,00 bestellen
EC Bolkestein, Dr. M.H. De brieven van Petrus en Johannes (PNT) Callenbach 306 heel goed 6,50 bestellen
EC Bolkestein, Dr. M.H. De brieven van Petrus en Johannes (PNT) Callenbach 306 heel goed 6,50 bestellen
EC Brown, Colin The new international Dictionary of New Testament Theology Paternoster press 4delen heel goed 30,00 bestellen
EC Brown, Colin The New International Dictionary of the New Testament Theology (4 delen) Paternoster Press als nieuw 30,00 bestellen
413.08 Bruce, F.F. The New Testament Document, are they Reliable? Eerdmans 125 goed 2,50 bestellen
400.514 Bruggen, J. van Wie maakte de Bijbel? Kok 138 goed 4,00 bestellen
410.167 Bruggen, J. van Het lezen van de Bijbel Kok 174 goed 4,50 bestellen
EC Buckingham, Jamie Een pad door de woestijn Gideon 170 heel goed 3,50 bestellen
412.88 Campen, M. van Kerk en Israel in gesprek Kok 175 goed 3,00 bestellen
419.44 Christensen, Duane World Biblical Commentary Deuteronomy 6B Nelson 915 nieuw en ongelezen! 25,00 bestellen
EC Comay, Joan Wie is wie in het Oude Testament? Becht 394 goed 5,00 bestellen
410.525 Cunningham, Loren Waarom geen vrouwen Gideon 363 heel goed 6,00 bestellen
408.95 div auteurs Rondreis door de Bijbel ETA 143 heel goed 5,00 bestellen
413.05 Edersheim, Alfred Jesus the Messiah Hendrickson 1109 goed 12,50 bestellen
412.93 Efraser, D/Campolo, T. Sociology through the eyes of faith Harper Collins 316 goed 4,00 bestellen
412.92 Erickson, Miljard Introducing Christian Doctrine Baker 423 goed 7,50 bestellen
EC Fee, Gordon D. How to read the Bible for all its worth Zondervan 245 goed 3,00 bestellen
413.04 Flusser, David Judaism and the origins of christianity Magnes Press 725 goed 15,00 bestellen
412.22 Foster, Richard Geld seks & macht Gideon 217 heel goed 5,50 bestellen
413.15 Garcia, Martinez/Woude, A.S. De rollen van de Dode Zee (1) Kok 441 goed 7,00 bestellen
413.16 Garcia, Martinez/Woude, A.S. De rollen van de Dode Zee (2) Kok 544 goed 7,00 bestellen
410.492 Geisler, Norman L. Waarom kwaad, als God bestaat? Zoeklicht 160 goed 4,00 bestellen
419.41 Geluk, C.G. Echt & onecht Voorhoeve 158 nieuw en ongelezen! 9,00 bestellen
420.030 George, Jim De Bijbel in beeld”66×10 minuten Grace publishing House 332 heel goed 6,00 bestellen
403.82 Goldschmeding, Gertjan Wat de Bijbel zegt over voorspoed Woord des levens 32 goed 1,00 bestellen
422.08 Graham, Billy Armageddon Verbo 172 goed 3,00 bestellen
422.05 Ham, Ken De leugen: evolutie Werkgroep Schepping 178 goed 2,50 bestellen
410.438 Hartingsveld, L. van Openbaring Kok 124 goed 4,50 bestellen
412.87 Hendricks, H Living by the Book Moody 348 goed 4,50 bestellen
412.89 Hill, A & Walton J. A Survey of the Old Testament Zondervan 461 goed 8,00 bestellen
400.307 Hoek, Jan Hoop op God; eschatologische verwachtingen Boekencentrum 306 goed 7,50 bestellen
410.060 Holwerda, D. Gespitst op het komende pinksterfeest Kok 153 heel goed 4,50 bestellen
419.14 Holwerda, D. Gespitst op het komende pinksterfeest Kok 153 nieuw en ongelezen! 9,00 bestellen
419.15 Holwerda, D. Gespitst op het komende pinksterfeest Kok 153 nieuw en ongelezen! 9,00 bestellen
10.402 Honich, Harry Profetie tussen wal en schip Zoeklicht 462 redelijk 5,50 bestellen
406.04 Huntington, William De bank des geloofs De Banier 9 als nieuw 7,50 bestellen
410.629 Jabini, Frank Gods Geest na Pinksteren Telos 184 heel goed 3,50 bestellen
419.63 Keller, Timothy Galatians for you TGBC 197 nieuw en ongelezen! 12,00 bestellen
413.02 Keller, Werner The Bible as History Bantam Books 464 redelijk 3,50 bestellen
422.06 Kohlbrugge, H.F. Efeze en Filippenzen Den Hertog 236 heel goed 5,50 bestellen
419.25 Kushner, Lawrence Joodse spiritualiteit Ekklesia 95 nieuw en ongelezen! 5,50 bestellen
EC LaHaye, Tim Doeltreffend Bijbellezen Zoeklicht 174 heel goed 4,00 bestellen
413.11 Maimonides, Moses The Guide for the Perplexed Dover Publiactions 414 goed 6,50 bestellen
412.91 McGinnigle, J. Divine Weather Highland Books 254 goed 4,00 bestellen
419.22 McGrath, Alister De toekomst van het christendom Kok 196 nieuw en ongelezen! 10,00 bestellen
413.09 Neusner, Jacob Judaism Routledge 198 heel goed 5,00 bestellen
402.04 Nielsen, J.T. Het evangelie naar Mattheus II Callenbach 267 redelijk 4,50 bestellen
419.17 Noordergraaf, A Woordenboek voor Bijbellezers nieuw en ongelezen! 25,00 bestellen
421.01 Ouweneel, W.J. Het ontstaan van de Bijbel Telos 219 heel goed 5,00 bestellen
420.033 Ouweneel, W.J. Jeruzalem: de stad van de grote koning Telos 219 heel goed 4,00 bestellen
420.034 Ouweneel, W.J. Het Jobslijden van Israël Telos 353 goed 5,00 bestellen
420.035 Ouweneel, W.J. Meer Geest in de gemeente Telos 251 goed 4,50 bestellen
410.166 Pawson, David De weg naar de hel Opwekking 249 goed 5,00 bestellen
410.527 Pawson, David Natuurrampen; waarom staat God ze toe? Opwekking 181 heel goed 5,50 bestellen
414.31 Pawson, David Wanneer Jezus terug komt Opwekking 335 goed 5,00 bestellen
418.13 Pawson, David Natuurrampen Opwekking 181 heel goed 5,50 bestellen
420.031 Pawson, David Natuurrampen Opwekking 181 heel goed 5,00 bestellen
420.032 Pawson, David Jezus doopt in één Heilige Geest Opwekking 225 goed 4,50 bestellen
419.23 Pinnock, C/Brow, R. Ontketende liefde Ekklesia 215 nieuw en ongelezen! 11,00 bestellen
419.43 Pinnock, C/Brow, R. Ontketende liefde Ekklesia 215 nieuw en ongelezen! 11,00 bestellen
410.170 Plessis, Lemmer du De komst van Christus Aktuapers 430 goed 6,00 bestellen
414.75 Reitsma, Bernhard Geen God dan de Here Kok 93 nieuw!! 4,00 bestellen
409.73 Repko Bart Steen door de ruit Exchange 340 heel goed 5,00 bestellen
414.76 Romkes, A/Siebesma, P. Struikel blokken Boekencentrum 116 nieuw!! 5,00 bestellen
410.589 Rutten, Emanuel En dus bestaat God; de beste argumenten Buijten 160 goed 4,00 bestellen
410.650 Scheele, Peter M. Degeneratie Buijten 238 nieuw 5,00 bestellen
403.79 Smouter, Willem Herstelwerk Boekencentrum 152 goed 4,50 bestellen
410.546 Spoel, Ron van der Van kruis naar kroon Ark 55 heel goed 2,50 bestellen
413.06 Stern, David Mesianic Jewish Manifesto JNTP 275 goed 4,50 bestellen
EC Synan, Vinson The century of the Holy Spirit 482 heel goed 7,50 bestellen
EC Toren, Benno van den Moeilijke vragen over God en Jezus IZB 132 als nieuw 3,50 bestellen
410.579 Vreugdenhil, Tim Overstag; het evangelie volgens Petrus van Wijnen 176 goed 3,50 bestellen
EC Vriezen, Th. C. Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament Veenman 509 als nieuw 5,00 bestellen
EC Vriezen, Th. C. De literatuur van Oud Israel Servire 425 goed 3,00 bestellen
413.03 Wilson, Marvin Our Father Abraham Eerdmans 374 redelijk 4,00 bestellen
413.01 Wiston, David Philo of Alexandria Paulist Press 425 goed 5,00 bestellen
419.46 Wright, Tom De levende Jezus Ark 152 nieuw en ongelezen! 9,00 bestellen
422.07 Zwiep, Arie jezus en het heil van Israels God Boekencentrum 167 goed 3,00 bestellen
410.225 De tempel van Jeruzalem NBG 152 goed 3,00 bestellen