Studie en naslagwerken

No. Schrijver Titel Uitgever blz staat prijs bestellen
413.22 Aalders, W. De apocalyptische Christus Groen 184 heel goed 5,00 bestellen
413.20 Aebi, Ernst Korte inleiding tot de Bijbelboeken IBB 202 goed 5,00 bestellen
413.12 Aharon, Yohanan The Land of the Bible Westminster 479 goed 8,00 bestellen
413.10 Bacchiocchi, Samuele From Sabbath to Sunday University Press Rome 372 goed 6,00 bestellen
413.21 Bakchouse, R. Atlas van bijbelse personen Groen 32 goed 2,00 bestellen
410.233 Barneveld, Jan van Om Sions wil niet zwijgen Zoeklicht 339 goed 5,50 bestellen
410.237 Barneveld, Jan van Israël onze oudere broeder Zoeklicht 358 heel goed 5,00 bestellen
400.223 Batchelor, Mary De Bijbel gaat open Ark 171 heel goed 5,00 bestellen
410.490 Bavinck, J.H. En voort wentelen de eeuwen. Gedachten over de Openbaring aan Johannes Kok 319 heel goed 5,50 bestellen
410.524 Beek, A. van de De kring om de Messias Meinema 400 goed 7,00 bestellen
410.522 Binnendijk, Henk De bergrede Kok 82 heel goed 2,50 bestellen
410.523 Boekhout, John Verantwoord Bijbelgebruik Telos 336 goed 7,00 bestellen
412.84 Boer, C. den Op verkenning in het NT Vuurbaak 239 goed 4,00 bestellen
413.19 Boon, R Joodse wortels van de christelijke eredienst onbekend 230 goed 3,50 bestellen
413.08 Bruce, F.F. The New Testament Document, are they Reliable? Eerdmans 125 goed 2,50 bestellen
400.514 Bruggen, J. van Wie maakte de Bijbel? Kok 138 goed 4,00 bestellen
410.167 Bruggen, J. van Het lezen van de Bijbel Kok 174 goed 4,50 bestellen
412.88 Campen, M. van Kerk en Israel in gesprek Kok 175 goed 3,00 bestellen
410.525 Cunningham, Loren Waarom geen vrouwen Gideon 363 heel goed 6,00 bestellen
410.526 Cunningham, Loren Waarom geen vrouwen Gideon 363 heel goed 6,00 bestellen
408.95 div auteurs Rondreis door de Bijbel ETA 143 heel goed 5,00 bestellen
412.86 Douma, J. Verantwoord handelen Berg 160 goed 3,00 bestellen
413.05 Edersheim, Alfred Jesus the Messiah Hendrickson 1109 goed 12,50 bestellen
412.93 Efraser, D/Campolo, T. Sociology through the eyes of faith Harper Collins 316 goed 4,00 bestellen
412.92 Erickson, Miljard Introducing Christian Doctrine Baker 423 goed 7,50 bestellen
408.94 Feinberg – Vamosh, M Het dagelijkse leven in de tijd van Jezus De Banier 104 heel goed 4,50 bestellen
413.04 Flusser, David Judaism and the origins of christianity Magnes Press 725 goed 15,00 bestellen
412.22 Foster, Richard Geld seks & macht Gideon 217 heel goed 5,50 bestellen
412.24 Gallagher, Steve Staande blijven temidden van de grote afval Heart Cry 295 heel goed 6,00 bestellen
413.15 Garcia, Martinez/Woude, A.S. De rollen van de Dode Zee (1) Kok 441 goed 7,00 bestellen
413.16 Garcia, Martinez/Woude, A.S. De rollen van de Dode Zee (2) Kok 544 goed 7,00 bestellen
410.492 Geisler, Norman L. Waarom kwaad, als God bestaat? Zoeklicht 160 goed 4,00 bestellen
403.82 Goldschmeding, Gertjan Wat de Bijbel zegt over voorspoed Woord des levens 32 goed 1,00 bestellen
410.438 Hartingsveld, L. van Openbaring Kok 124 goed 4,50 bestellen
412.87 Hendricks, H Living by the Book Moody 348 goed 4,50 bestellen
412.89 Hill, A & Walton J. A Survey of the Old Testament Zondervan 461 goed 8,00 bestellen
400.307 Hoek, Jan Hoop op God; eschatologische verwachtingen Boekencentrum 306 goed 7,50 bestellen
410.060 Holwerda, D. Gespitst op het komende pinksterfeest Kok 153 heel goed 4,50 bestellen
10.402 Honich, Harry Profetie tussen wal en schip Zoeklicht 462 redelijk 5,50 bestellen
406.04 Huntington, William De bank des geloofs De Banier 9 als nieuw 7,50 bestellen
413.02 Keller, Werner The Bible as History Bantam Books 464 redelijk 3,50 bestellen
413.11 Maimonides, Moses The Guide for the Perplexed Dover Publiactions 414 goed 6,50 bestellen
400.508 Masters, Peter Een Boek als geen ander; de Bijbel begrijpen de Groot Goudriaan 175 heel goed 5,00 bestellen
412.91 McGinnigle, J. Divine Weather Highland Books 254 goed 4,00 bestellen
413.09 Neusner, Jacob Judaism Routledge 198 heel goed 5,00 bestellen
402.04 Nielsen, J.T. Het evangelie naar Mattheus II Callenbach 267 redelijk 4,50 bestellen
410.240 Nullens, Patrick Dicht bij de Bijbel Bijbelinstituut Belgie 226 heel goed 7,00 bestellen
410.519 Ouweneel, Willem J. Sta op, laat je dopen Telos 134 goed 3,50 bestellen
410.521 Ouweneel, Willem J. De God die is…waarom ik geen atheïst ben Telos 299 goed 5,50 bestellen
410.457 Paul, M.J. Studiebijbel: Genesis/Exodus CvB 1029 goed 32,50 bestellen
410.166 Pawson, David De weg naar de hel Opwekking 249 goed 5,00 bestellen
410.527 Pawson, David Natuurrampen; waarom staat God ze toe? Opwekking 181 heel goed 5,50 bestellen
414.31 Pawson, David Wanneer Jezus terug komt Opwekking 335 goed 5,00 bestellen
410.170 Plessis, Lemmer du De komst van Christus Aktuapers 430 goed 6,00 bestellen
409.73 Repko Bart Steen door de ruit Exchange 340 heel goed 5,00 bestellen
410.397 Rhodes Ron Het Ezechielverbond Zoeklicht 215 heel goed 5,00 bestellen
412.85 Sire, James W. Discipleship of the mind IVP 248 goed 4,00 bestellen
403.79 Smouter, Willem Herstelwerk Boekencentrum 152 goed 4,50 bestellen
410.520 Sproul, R.C. Je geloof verdedigen Groot Goudriaan 242 heel goed 5,50 bestellen
413.06 Stern, David Mesianic Jewish Manifesto JNTP 275 goed 4,50 bestellen
413.14 Stern, David Jewish New Testament JNTP 400 heel goed 10,00 bestellen
410.435 Verbree, Adrian Over dopen Vuurbaak 140 heel goed 4,00 bestellen
412.94 Virkler, Henry Principles and Processes of Bibical Interpretation Baker 263 heel goed 5,50 bestellen
413.03 Wilson, Marvin Our Father Abraham Eerdmans 374 redelijk 4,00 bestellen
413.01 Wiston, David Philo of Alexandria Paulist Press 425 goed 5,00 bestellen
410.225 De tempel van Jeruzalem NBG 152 goed 3,00 bestellen
413.18 The NIV Study Bible Zondervan 1950 goed 10,00 bestellen